Werkwijze

Intake, onderzoek en behandeling zijn altijd op afspraak.

Afspraak
U kunt bellen: 0650446520 of mailen: info@kinderfysiotherapiemartinedenijs.nl of het contactformulier invullen. In overleg wordt vervolgens een afspraak ingepland voor intake, onderzoek en of behandeling.  Indien u verhinderd bent dient te behandeling 24 uur vooraf af te zeggen, anders wordt deze in rekening gebracht.  De praktijk in Hulst is geopend op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00-18.00 uur.

 

Intake en onderzoek:
Door middel van een motorische observatie en uitvoeren van een of meerdere testen, in combinatie met informatie van de verwijzer en of de ouders/verzorgers  (anamnese en evt. invullen van vragenlijsten) wordt een duidelijk beeld gekregen van de beginsituatie van het kind.

De bevindingen worden besproken met de ouders/verzorgers en aan de hand hiervan wordt met ouders en eventuele andere hulpverleners of school, een adequaat behandelplan opgesteld. Er zijn drie mogelijkheden voor vervolg:

  1. Eenmalig onderzoek, omdat therapie niet nodig is
  2. Er wordt een afspraak gemaakt voor een controle over een bepaalde tijd
  3. Er wordt een serie behandelingen opgestart

Evaluatie
Tijdens de behandelingen wordt de vooruitgang van de therapie met de ouders besproken en vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier.
Na een X aantal behandelingen vindt evaluatie plaats en wordt na behalen van de doelen de therapie stopgezet of een vervolg behandelplan opgesteld.

Sticker logo kinderfysiotherapie JPEG 3