Verwijzing / vergoeding

Volledig vergoed en vrij toegankelijk

Verwijzing en directe toegankelijkheid
Verwijzingen worden veelal door de huisarts, kinderarts, revalidatiearts of jeugdarts ( consultatiebureau of schoolartsendienst) uitgeschreven.
Gelieve deze mee te nemen bij de eerste afspraak, samen met het verzekeringsbewijs van uw kind.
Ook zonder verwijzing kunt u tegenwoordig bij de kinderfysiotherapeut terecht  en wordt de behandeling door de gecontracteerde zorgverzekeraars vergoed.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 18 x volledig vergoed en rechtstreeks door de kinderfysiotherapeut bij de gecontracteerde zorgverzekeraars gedeclareerd.            Voor kinderen geldt geen eigen risico bijdrage.  Eventuele vervolgbehandelingen kunnen vanuit de aanvullende verzekering of op chronische indicatie vergoed worden.                              Het is verstandig vooraf bij u zorg- verzekeraar te informeren waar u kind recht op heeft. Indien u niet of ontoereikend aanvullend verzekerd bent, zijn de in de praktijk geldende tarieven 2024 van toepassing:                                                                                                                                                                                                                                                                      Intake en onderzoek na verwijzing  €50,00,  screening, intake en onderzoek  bij DTF   € 50,00,   zitting kinderfysiotherapie  € 50,00,  toeslag aan huis behandeling  € 15, instructie/overleg ouders van patiënt  € 30, eenmalig uitgebreid kinderfysiotherapeutisch rapport  € 50,00.